Kata 2022

Kata változás 2022 szeptember 1.: ezt tehetik a kisadózó státuszból kiesők

Kata 2022

Kata változás 2022 szeptember 1.: ezt tehetik a kisadózó státuszból kiesők

Bank360 tartalom
2022-07-12 Frissítve: 2022-10-06
2022-07-12 Frissítve: 2022-10-06
28291526
28718564

Alapvetően változik meg a kata, a kisvállalkozók és kisvállalkozások legnépszerűbb adózási formája 2022. szeptember elsejétől. Összefoglaltuk a kata változásokat, és azt is, mit tehetnek azok, akik szeptembertől már nem katázhatnak.

 

Mi a kata?

A kisadózó vállalkozások (vállalkozók) tételes adója (kata) egy kedvezményes adózási forma, amellyel a kisvállalkozók és kisvállalkozások egy havi fix adóösszeg befizetésével leróják a legfontosabb közterheiket, és minimális adminisztrációval végezhetik a tevékenységüket.

 

A 2012-ben bevezetett adózási módot a 2012. évi CXLVII. törvény szabályozza. E helyébe lép a parlament által 2022. július 12-én elfogadott új törvény a kisvállalkozók tételes adójáról, amelynek legfontosabb szabályai szeptember 1-én lépnek hatályba.

 

Kata változások 2022. szeptember 1-től

 

Ki lehet katás?

Változik a kata alanyiág alá tartozók köre.

 

2022. augusztus 31-ig:

 • az egyéni vállalkozó
 • az egyéni cég
 • kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság
 • kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság
 • ügyvédi iroda

 

2022. szeptember 1-től:

 • főfoglalkozású egyéni vállalkozó

 

Nem lehet bevétel cégektől

A katás (a taxisok kivételével) nem szerezhet bevételt az adózás rendjét szabályozó törvény (Art). szerinti kifizetőtől (ideértve a külföldi kifizetőt is). Csak magánszemélyeknek értékesíthet vagy szolgáltathat, cégeknek, jogi személyeknek nem. Ha mégis szerez bevételt cégektől vagy jogi személyektől (kiállít nekik számlát), akkor automatikusan elveszti a kata jogosultságát a bevétel megszerzését megelőző nappal.

 

A kata összege

2022. augusztus 31-ig:

 • főállásúnak nem minősülő kisadózó után havi 25 ezer forint,
 • főállású kisadózó után havi 50 ezer forint,
 • főállású kisadózó után magasabb ellátási alap fejében havi 75 ezer forint.

 

2022. szeptember 1-től:

 • havi 50 ezer forint mindenkinek.

 

Kata bevételi határ

2022. augusztus 31-ig:

 • Évi 12 millió a katás bevételi határ
  A katásnak évi 12 millió forintos nettó árbevételig a tételes adón kívül nincs más fizetnivalója. Évi 12 milliós árbevétel fölött azonban a különbözet után 40 százalékos adót kell fizetnie. Ha valaki nem teljes évet katázik, akkor a 12 millió forintot időarányosan, havi egymillió forintjával kell figyelembe venni.
 • 12 milliót lehet katásan számlázni augusztus végéig
  Az új kata törvény átmeneti szabályai szerint annak a katásnak, aki augusztus 31-én még bent van a katában, 2022 első nyolc hónapjára havi 1,5 millió forint a kedvezményesen adózó bevételi határ. Tehát ha végig katázott januártól augusztus végéig, akkor ebben az időszakban összesen 12 millió forint bevételig nem kell plusz adót fizetni.
  Ha nem végig volt katás, akkor a katás hónapok és 1,5 millió forint szorzata a bevételi határ.
 • Marad a 40% plusz adó
  Ugyanazon adóalanytól érkező évi 3 millió forintnál magasabb bevétel esetén a 3 millió forint feletti részre 40 százalék plusz adót kell fizetnie annak, akitől a bevétel származik.
 • Marad az éves 12 milliós AAM (alanyi adómentesség) határ
  A katás évi (!) 12 millió forintos nettó árbevételig bejelentkezhet alanyi adómentességre. Ebben az esetben nem kell áfásan számláznia és áfabevallást tennie.

2022. szeptember 1-től:

 • A katásnak évi 18 millió forintos nettó árbevételig a tételes adón kívül nincs más fizetni valója. Évi 18 milliós árbevétel fölött azonban a különbözet után 40 százalékos adót kell fizetnie. Ha valaki nem teljes évet katázik, akkor a 18 millió forintot időarányosan, havi 1,5 millió forintjával kell figyelembe venni. (Az ügyfelenkénti 3 millió forintos határt eltörölték.) 
 • A katás évi (!) 12 millió forintos nettó árbevételig bejelentkezhet alanyi adómentességre (AAM). Ebben az esetben nem kell áfásan számláznia és áfabevallást tennie.

 

Kata befizetése és bevallása

2022. augusztus 31-ig:

A kata tételes adóját minden tárgyhónap utáni hónap 12. napjáig kell befizetni. A 40 százalékos extra adót a tárgyévet követő kata-bevallással együtt február 25-ig kell befizetni. Ha az adóalanyiság év közben szűnik meg, a bevallást és a befizetést a megszűnést követő 30 napon belül kell megtenni. Ha 2022. szeptember 1-ével megszűnik a katás státusza a vállalkozásnak, az augusztusra vonatkozó katát még meg kell fizetni!

 

2022. szeptember 1-től:

A kata tételes adóját minden tárgyhónap utáni hónap 12. napjáig kell befizetni. A 40 százalékos extra adót a tárgyévet követő kata-bevallással együtt február 25-ig kell befizetni. Ha az adóalanyiság év közben szűnik meg, a bevallást és a befizetést a megszűnést követő 30 napon belül kell megtenni.

 

Katával bevallottnak és kifizetettnek minősülő adók és közterhek

2022. augusztus 31-ig:

 • vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó
 • társasági adó
 • személyi jövedelemadó és járulékok
 • szociális hozzájárulási adó

 

2022. szeptember 1-től:

 • vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó
 • saját maga után fizetendő személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási járulék
 • szociális hozzájárulási adó

 

A katást megillető ellátások és a katás jövedelme

2022. augusztus 31-ig:

A katás biztosítottnak minősül, ez alapján jogosult az állami ellátásokra. Az ellátások számításának alapja havonta 108 ezer forint. Magasabb összegű tételes adó fizetése esetén 179 ezer forint.

Jövedelemigazolási szempontból a katás utolsó, a megszerzett bevételről tett nyilatkozatában feltüntetett bevételének 60 százaléka minősül jövedelemnek, aminek például a katás hitelfevételénél van jelentősége, mert a bank ez alapján ad kölcsönt. Több tag esetén annak fejenként egyenlő része, de legalább a tételes adófizetési kötelezettséggel érintett hónapok és a havi minimálbér szorzata.

 

2022. szeptember 1-től:

A katás biztosítottnak minősül, ez alapján jogosult az állami ellátásokra. Az ellátások számításának alapja havonta 108 ezer forint. Jövedelemigazolási szempontból a katás utolsó, a megszerzett bevételről tett nyilatkozatában feltüntetett bevételének 60 százaléka minősül jövedelemnek. Ennek például a katás hitelfevételénél van jelentősége, mert a bank ez alapján ad kölcsönt, amiről itt írtunk részletesebben.

 

Bevételek nyilvántartási kötelezettsége

2022. augusztus 31-ig és 2022. szeptember 1-től:

A katás kisadózónak csak bevételi nyilvántartást kell vezetnie. Ebben időrendben, folyamatosan, ellenőrizhető módon nyilván kell tartania minden olyan adatot, amely adókötelezettsége teljesítéséhez és a teljesítés ellenőrzéséhez szükséges.

 

A bevételi nyilvántartás vezetési kötelezettséget azonban a törvény szerint teljesítettnek kell tekinteni, ha a katás kisadózó az általa kiállított nyugtákat, számlákat teljeskörűen megőrzi és ezen dokumentumokból a bevétel megszerzésének időpontja hitelt érdemlően megállapítható. A nyilvántartást az adóévét követő 5. naptári év végéig kell megőrizni.

 

Utóbbi lehetőséggel nincs szükség külön nyilvántartásra, és mivel sokan már e-számlát állítanak ki, az ehhez használt rendszer (esetleg éppen a NAV-é) tartalmazza ezeket.

 

Bejelentkezés a katára

 

2022. augusztus 31-ig:

A kata szerinti adózás választását be kell jelenteni a NAV-nak. Ezt akkor is megtehetjük, ha a bejelentést megelőzően az adóévre az szja szerinti átalányadózást választott.  A bejelentését követő hónap első napjától adózunk kata szerint.

 

2022. szeptember 1-től:

Ahhoz, hogy valaki szeptember 1-től is katás maradhasson vagy azzá váljon, az ehhez szükséges NAV-os nyilatkozattal 2022. augusztus 1-jétől teheti meg. A 2022. szeptember 25-éig megtett nyilatkozat alapján a katás adóalanyiság 2022. szeptember 1-jétől jön létre.

 

Ezt követően a főszabály érvényesül, miszerint a bejelentését követő hónap első napjától adózunk kata szerint. Ezt akkor is megtehetjük, ha a bejelentést megelőzően az adóévre az szja szerinti átalányadózást választott.

 

Mi lesz azzal, aki nem lehet katás szeptember 1-től?

 

Ha valakinek megszűnik a katázási lehetősége 2022. szeptember 1-től, mert nem főállású egyéni vállalkozó, vagy az, de nem tudja vállalni, hogy csak magánszemélytől szerez bevételt, a következőket teheti.

 

Egyéni vállalkozóként

 

 1. Ha egyéni vállalkozó, akkor a 2022. adóévre 2022. október 31-éig jelentheti be, hogy áttér az szja szerinti átalányadózásra. Ennek hiányában a normál szabályok szerint fog adózni egyéni vállalkozóként.
 2. Megszüntetheti a katás egyéni vállalkozást

 

Társas vállalkozásként (cégként)

 

 1. Ha cégként működik, akkor automatikusan a társasági adó hatálya alá kerül szeptember 1-től annak összes könyvelési és adózási következményeivel.
 2. Cégként bejelentkezhet a kisvállalati adó (kiva) hatálya alá, és ezután így adózhat. Ha ez számára megfelelő, akkor ezt érdemes még augusztusban megtenni, hogy ne kerüljön át automatikusan a társasági adóba. Ettől függetlenül ezt később is megteheti. A kivát is az a törvény szabályozza, ami szeptember 1-ig a katát.
 3. Ha eddig valaki cégként katázott, akkor szeptembertől az is egy lehetőség a katázás folytatására, hogy főállású katás egyéni vállalkozóvá válik. (Természetesen csak akkor, ha garantálni tudja, hogy kizárólag magánszemélyeknek dolgozik.). Ebben az esetben ott marad viszont a cége, annak összes költségével, adminisztrációs terhével.
 4. Ha a céget már nem akarja fenntartani, akkor egyszerűsített végelszámolással megszüntetheti a katás céget.

 

Gyakori kérdések

 

Automatikusan megmarad az egyéni vállalkozásom katás státusza?

Nem. Ezt külön nyilatkozattal kell kérni a NAV-tól, 2022. augusztus 1-től.

 

Mi történik, ha cégként katáztam?

2022. szemptembertől csak magánszemély katázhat, cég nem. A cég automatikusan a társasági adó hatálya alá kerül szeptember 1-től.

 

2022. szeptemberben kell még katát fizetnem?

Igen. Szeptemberben az előző havi, azaz augusztusi katát kell befizetni.

 

Cégként automatikusan a kisvállalati adó (kiva) hatálya alá kerülök?

Nem, ide külön kell bejelentkezni.

 

2022. szeptember 1-gyel megszűnik a katás státuszom. Kell kata bevallást készítenem a 2022-es évre?

Igen, az összes olyan hónapra, amikor kisadózó státuszú volt a vállalkozás. A bevallást a kata adóalanyiság megszűnését követő 30 napon belül el kell küldeni a NAV-nak.

 

Milyen fizetésre számíthatok, ha a havi katás bevételem veszem alapul?

Ez egyéni megállapodás kérdése. A Bank360 bérkalkulátorban a Munkáltató összköltsége opció választásával megnézheted, mennyi a nettó jövedelem a céges bruttó után.

Promóció

Ne maradj le semmiről, iratkozz fel a hírlevelünkre!

Kapcsolódó cikkek

Help text
Help text
Help text
Help text
Help text
Help text
Help text
Help text
Help text

Születési dátum

bezárás Köszönjük, a választott bank hamarosan keresni fog Téged!
Értékeld a Bank360-at!