Gyakori kérdések

 • Csak lopásra köthetek Casco biztosítást?

   

  Igen, erre van lehetőség, ebben az esetben a biztosítási díj olcsóbb. Hátránya viszont, hogy csak a szerződésben szereplő káreseményre fizet a biztosító, másra nem.

 • Díjnemfizetés miatt szűnt meg a szerződés, mi a teendő?

  Ha a lakásbiztosítás szerződés díjnemfizetés miatt szűnt meg, az azt jelenti, hogy már letelt a 60 nap türelmi idő, és jelenleg nincs biztosítva az ingatlan - hacsak közben nem kötöttünk másik biztosítónál szerződést. Ettől függetlenül az előző biztosítónak ki kell fizetnünk a fennálló tartozást, máskülönben az átkerülhet egy követeléskezelő céghez, ami a fennálló tartozáson felül további költséggel jár.

 • Fizet a Casco vadkár esetén?

  Igen, ha a biztosított nem vétkes a balesetben. Előfordulhat például, hogy az adott útszakaszon nincsenek kitéve a vadveszélyt jelző táblák, mégis balesetet okozott egy állat. Vadkár esetén értesítsük a rendőrséget, ők pedig ki fogják hívni a helyi vadásztársaság emberét.

 • Fizet-e a biztosító, ha ellopják az autót?

  Nem, erre az esetre kötnünk kell Casco biztosítást is.

 • Forgalmi engedély nélkül fizet a biztosító?

  Nem.

 • Forgalmi engedély nélkül köthetek Cascot?

   

  Nem, a forgalmi engedélyre szükség van.

 • Forgalmi és mindkét autókulcs kell lopásnál?

   

  Igen, ugyanis a legtöbb biztosítónál gondatlanságnak számít, ha a forgalmi engedély vagy a kulcs az autóban marad, és emiatt akár meg is tagadhatják a kártérítés kifizetését.

 • Gépjármű biztosításnál miben segít az asszisztencia szolgáltatás?

  Ha igénybe vesszük az autó asszisztencia szolgáltatást, akkor a következő problémák esetén vehetjük igénybe a biztosító segítségét:

   

  • gépjármű mentés,

  • vontatás,

  • jármű visszaszolgáltatása,

  • jármű tárolási költsége,

  • szükség esetén csereautó biztosítása,

  • telefonos segítségnyújtás bármely napszakban.

 • Jár-e assistance szolgáltatás a Casco mellé?

   

  Igen, assistance szolgáltatás is igényelhető a Casco biztosítás mellé. Baleset, műszaki hiba vagy egyéb okból (pl. lopás) bekövetkező menetképtelenség esetén a helyreállításban és az utasok továbbutazásánál is segítségét nyújt a biztosító.

 • Kötelező Casco biztosítást kötnöm, ha hitelből veszem az autót?

  Ha szabad felhasználású személyi kölcsönből vásároljuk az autót, akkor erre nem kötelezhet a bank, hiszen a felvett hitel felhasználhatósága nincs meghatározva. Ha viszont lízingszerződést kötünk, akkor a kötelező biztosítás mellett Casco biztosítást is kötnünk kell az autóra. Kedvező Casco biztosításokért kattints ide.

 • Köthetünk csak betörés biztosítást?

  Nem, a betörés biztosítás a legtöbb biztosításnál egy kiegészítő szolgáltatás, amelyet az alapbiztosítás mellé lehet megkötni - általában lakásbiztosítás mellé.

 • Köthetünk csak betörés biztosítást?

  Nem, a betörés biztosítás a legtöbb biztosításnál egy kiegészítő szolgáltatás, amelyet az alapbiztosítás mellé lehet megkötni - általában lakásbiztosítás mellé.

 • Meg lehet hosszabbítani az utasbiztosítást?

   

  Igen, ennek semmi akadálya, online mindössze néhány percet vesz igénybe a művelet. Az utasbiztosítás meghosszabbításához a kötvényszámot kell megadnunk, illetve azt, hogy meddig szeretnénk igénybe venni a szolgáltatást.

 • Mi a különbség a tulajdonos és az üzembentartó között?

  Alaphelyzetben egy gépjármű tulajdonosa és üzembentartója ugyanaz a személy, de ez nem mindig van így. A tulajdonos dönthet úgy, hogy átengedi valaki másnak a gépjármű üzemeltetését, amit később vissza is vonhat. Ezeket az adatokat fel kell tüntetni a gépjármű dokumentumaiban is. Az üzembentartónak kötelessége és joga többek között:

   

  • gondoskodnia a kötelező felelősségbiztosításról,

  • fizetni a gépjárműadót,

  • a műszaki vizsgáztatás,

  • a forgalomból való ideiglenes kivonás.

   

  Baleset esetén az üzembentartót fogják felelősségre vonni, nem a tulajdonost, tehát elmondható, hogy az üzembentartó úgy használja a gépjárművet, mintha a sajátja lenne - minden joggal és kötelezettséggel együtt. Egy kivétel van: a járművet csak és kizárólag a tulajdonos adhatja el. 

   

  A tulajdonos szerződést köt az üzembentartóval, melyben rögzítik, hogy az üzembentartói jogot ingyen vagy ellenérték fejében kapta-e meg az üzembentartó.

 • Mi az a sztornó biztosítás és mikor van rá szükség?

   

  A sztornó biztosítást más néven útlemondási biztosításként is ismerhetjük, amit két esetben vehetünk igénybe:

   

  1. Ha az utazás előtt felmerül egy váratlan esemény, ami miatt mégsem tudunk elutazni. Ekkor a biztosító megtéríti a lemondási költség ellenértékét. 

  2. Ha az utazás alatt történik valami, ami miatt hirtelen haza kell utaznunk. Ebben az esetben a fel nem használt utazási napokra kaphatunk időarányosan térítést.

   

  Mindkét esetben fontos, hogy a káresemény előtt kössük meg a biztosítást, máskülönben ez a szolgáltatás nem vehető igénybe.

 • Mi történik, ha díjnemfizetés miatt szűnt meg a kötelező biztosítás?

  Ha az esedékességtől számított 60 napon belül nem érkezik be a biztosítás díja, akkor a KGFB szerződés automatikusan törlődik - erről a tulajdonost is tájékoztatja a biztosító. Arra az időszakra, amikor a jármű nem volt biztosítva, úgynevezett fedezetlenségi díjat kell megfizetni, ami akár többszöröse is lehet az éves kötelező biztosítás díjának. 

 • Mi történik, ha nem tudom, ki a károkozó?

  Előfordulhat olyan eset is, amikor megsérül az autó, de nem tudjuk, hogy ki okozta a kárt. Ebben az esetben csak a szerencsében, egy arra tévedt tanúban és a biztonsági felvételekben reménykedhetünk. Viszont ha semmit nem tudunk a károkozóról és a gépjárműről, akkor csak a Casco téríti meg a kárt. Ha később mégis előkerül az elkövető, akkor a valódi károkozó biztosítóját fogják kötelezni a fizetésre.

   

  Valamivel jobb a helyzet, ha “csak” nem volt kötelezője a károkozónak: ebben az esetben a MABISZ (a Kártalanítási Számla vezetője) bizonyos szituációkban kifizeti a kártérítést. 

 • Miért fontos a rendőrségi jegyzőkönyv?

   

  Ha történt rendőrségi intézkedés a balesetnél, akkor kárbejelentésnél kötelező bemutatni a biztosítónak a rendőrségi jegyzőkönyvet. Ezenkívül lopáskárnál a rendőrségi feljelentés másolatára is szükség van.

 • Mikor fizet a biztosító?

  A biztosító a szükséges dokumentáció beadása után 30 napon belül teljesíti a kárkifizetéseket. Fontos, hogy a határidők betartására nemcsak a biztosítónak, hanem neked is oda kell figyelned. Az első és legfontosabb lépés a kárrendezés felé, hogy a káreseményt időben jelezni kell a biztosító felé (max. 30 nap).

 • Mikor fizet a biztosító?

  A biztosító abban az esetben téríti meg a keletkezett kárt, ha a kárt okozó személy felelősségre vonható a károkozásért. A kártérítés a biztosítási szerződés szerint történik.

 • Mikor kell rendőrt hívni?

  Ha a káreseménynél személyi sérülés is történt, akkor a KRESZ szabályai szerint kötelező értesíteni a rendőrséget. Ha csak anyagi kár keletkezett, akkor nem kötelező rendőrt hívni, kivéve abban az esetben, ha a károkozó nem ismeri el, hogy ő hibázott, és emiatt vita alakul ki a felek között. Akkor is értesítsük a rendőrséget, ha valamelyik fél nem rendelkezik kötelező biztosítással.

   

  Ha a szituáció egyértelmű és a baleset résztvevői úgy döntenek, hogy nincs szükség rendőri beavatkozásra, akkor a feleknek ki kell töltenie az európai kárbejelentő lapot. Fontos, hogy ez a dokumentum helyesen legyen kitöltve, mert ezt kell majd eljuttatni a biztosítóhoz.

 • Mikor kérhetjük az értékcsökkentés kifizetését?

  Ha egy gépjármű balesetben megsérül, akkor csökken az értéke, ami azt jelenti, hogy később kevesebbért lehet majd eladni. Ez különösen a fiatal autóknál nagy veszteség; ebben az esetben van lehetőség az értékcsökkenés iránti kárigény igénylésére. Ezt az igényt a károsultnak külön kell jelezni, az értékcsökkenést és annak mértékét pedig a károkozó biztosító fogja igazolni. 

 • Mikor kötelező Casco biztosítást kötni?

  Ha a gépjárművet hitelből vásároltuk, vagy lízingszerződést kötöttünk, akkor szinte minden esetben előírja a hitelező bank a Casco biztosítás megkötését.

 • Mikor nem fizet a biztosító?

  A következő káresetekben nem fog fizetni a biztosító:

   

  • ha a gépjárműben lévő műszaki cikkekben és alkatrészekben kár keletkezett,

  • toxikus vagy sugárzó anyagok hatására történő károk esetén,

  • arra az esetre, ha a kár egy álló járműre való fel- és lerakodás közben történt,

  • ha a baleset háborús övezetben történt, vagy lázadások helyszínén,

  • ha a járművel edzettünk vagy versenyeztünk,

  • ha alkohol vagy kábítószer hatása alatt álltunk a baleset idején,

  • ha az autó forgalmi engedély nélkül volt forgalomban,

  • ha olyan munkagép a kár okozója, amely a baleset bekövetkeztekor nem volt közúti forgalomban.

 • Mikor nem fizet a Casco?

  A következő helyzetekben nem fizet a Casco:

   

  • a káresemény napján nincs érvényes forgalmija a gépjárműnek,

  • a káresemény “területi hatályon kívül” történik,

  • ha télen a nyári ablakmosó megfagy a vezetékben és ez kárt okoz,

  • ha az autó pl. egy tüntetésen vagy polgárháborús övezetben sérül meg,

  • ha a kárt egy nem megfelelően rögzített rakomány okozza,

  • ha a káresemény idején jogosítvány nélkül vezették az autót,

  • ha ittasan vagy drog hatása alatt volt a sofőr,

  • ha úgy lopják el a kocsit, hogy az nyitva maradt.

 • Mikor nem fizet a lakásbiztosítás?

   

  Szándékos károkozás vagy súlyos gondatlanság miatt keletkezett kárnál szinte biztos, hogy egyik biztosító sem fizet. Ilyen eset lehet például, ha valaki ittas állapotban vagy kábítószer hatása alatt okoz kárt, vagy olyan tevékenység közben keletkezik a kár, amihez nem volt engedélye a biztosítottnak vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozónak - ilyen eset lehet például, ha egy házibuli során keletkezik kár a lakásban.

   

  Szintén nem fizet a biztosító, ha a szerződő fél nem tette meg a szükséges óvintézkedéseket a kár elkerülése érdekében - ilyen lehet például egy szükségszerű felújítás elmulasztása, vagy a nem a szabályosan kivitelezett felújítás.

   

  Lopás vagy betörés miatt keletkezett kár esetében rendőrségi jegyzőkönyv hiányában nem fizet a biztosító.

 • Milyen esetekben nem fizet a biztosító?

   

  Kizáró oknak számít, ha a káresemény idején a biztosított ittas volt vagy kábítószer hatása alatt volt, és ez is közrejátszott az események alakulásában. Szintén kizáró ok, ha a biztosított bizonyíthatóan önmagában tett kárt - például ha öngyilkosságot kísérel meg vagy hajt végre a biztosított, akkor sem fizet a biztosító. 

   

  Adminisztrációs oka is lehet annak, ha nem kapjuk meg időben a pénzt, ugyanis a biztosító csak abban az esetben fizet, ha minden szükséges igazolást beadtunk a káreseménnyel kapcsolatban. 

 • Milyen kiegészítő biztosítást vehetek igénybe a kötelező mellé?

  A kötelező gépjármű biztosítás mellé köthetünk CASCO biztosítást, ami a kötelezővel ellentétben nem a másnak okozott kárt téríti meg, hanem a saját kárunkat is. 

 • Milyen kiegészítő szolgáltatásokat vehetek igénybe a Casco mellé?

  A Casco biztosítás nemcsak balesetnél vagy lopásnál nyújt anyagi védelmet, hanem például kátyúkár vagy rágcsálókár esetén. Emellett biztosíthatjuk a gépjárműben elhelyezett gyermekfelszerelést, valamint a járművön kívül szállított sportfelszerelést is (kerékpár, kajak stb.). Ha sokszor utazik velünk a házi kedvencünk, akkor rá is köthetünk biztosítást; ha ő is megsérülne a balesetben, akkor a biztosító fedezi az állatorvosnál felmerülő költségeket is.

 • Mit jelent a vis maior helyzet lakásbiztosításnál?

   

  Amikor egy káreseménynél senkinek nem állapítható meg a felelőssége, és senki nem kötelezhető kártérítésre. Ha az ingatlannál minden szabályos volt, mégis káresemény történt, akkor vis maiorról beszélünk. 

 • Mit kell tennem, ha díjnemfizetés miatt megszűnt a Casco biztosítás?

   

  Ha szeretnénk, hogy továbbra is legyen Casco az autón, akkor közös megegyezéssel van arra lehetőség, hogy az elmaradt díj befizetése után évközben reaktiválják a szerződést. Ha nem szeretnénk meghosszabbítani a szerződést, de ezt nem jeleztük időben a biztosító felé, és így áll fenn a díjnemfizetés, akkor a biztosító akár bírósági úton is behajthatja a tartozást.

 • Motorra is köthetek Cascot?

  Igen, motorkerékpárra is köthető Casco biztosítás.

 • Nem én vagyok a tulajdonos, így is köthetek lakásbiztosítást?

   

  Igen, biztosítás kötésnél ez nem feltétel - bárki köthet lakásbiztosítást az ingatlanra, akinek érdeke fűződik ahhoz, hogy az biztosítva legyen.

bezárás Köszönjük,
a választott bank hamarosan keresni fog Téged!
lead sikeresen elküldve