Átlag fölött sokkal drágábban fog égni a gáz

Rezsicsökkentés 2022 - így változnak az áramárak és gáztarifák

Átlag fölött sokkal drágábban fog égni a gáz

Rezsicsökkentés 2022 - így változnak az áramárak és gáztarifák

Bank360 tartalom
2022-07-18 Frissítve: 2022-08-16
2022-07-18 Frissítve: 2022-08-16
28459562

Az eddigi formájában megszűnik a lakossági áram- és gázfogyasztásra érvényes rezsicsökkentett árszabályozás. A kedvezményes tarifa csak egy meghatározott mennyiségig jár, afölött piaci árat kell fizetni az energiáért 2022. augusztus 1-től. Tudj meg mindent a rezsicsökkentés változásáról, az új árakról és szabályokról a Bank360.hu folyamatosan frissülő oldalán! 

 

Mekkora fogyasztásig jár a kedvezményes ár?

A kormány által meghatározott mennyiségéig minden lakossági felhasználónak megmarad az eddigi áram- és gáztarifa. E mennyiség felett azonban már piaci árat számláznak ki a szolgáltatók a 2022. augusztus 1-ét követő energiafogyasztásra.

 

A kormányrendeletben megjelölt lakossági átlagfogyasztás:

 • áramból évi 2523 KWh (havi 210 kWh)
 • gázból évi 1729 köbméter (havi 144 köbméter), évi 59 132 MJ (havi 4927,66 MJ) 

 

Milyen áron vásárolhatjuk az áramot és a gázt kedvezményes tarifával?

 • Az áram kedvezményes ára normál (A1, A2) tarifa esetén 36,9 forint/kWh, B tarifa (vezérelt, "éjszakai" áram) esetén 23,1 forint/kWh.
 • A gáz kedvezményes ára bruttó 2,865 forint/MJ.

Ez megegyezik az eddigi tarifáknak.

 

Mekkora tarifát kell fizetni a kedvezményesen megvásárolható mennyiség felett?

A kedvezményes mennyiség feletti fogyasztás esetén az áram augusztustól:

 • A1 és A2 (normál) tarifa esetén forint/70,104 kWh,
 • B (alap, vezérelt, „éjszakai" áram) tarifa esetén 62,884 forint/kWh.

A kedvezményes mennyiség feletti fogyasztás esetén a gáz ára:

 • 2022. augusztus–szeptember hónapok között 21,416 Ft/MJ,
 • 2022. október–december hónapok között 22,002 Ft/MJ.

Háttér:

A kormány eredeti közlés szerint nem rezsicsökkentett áron az átlagfogyasztás áramból havi 50 833 forintba, gázból 131 441 forintba kerülne. Ebből az következik, hogy a kormány akkor alábbi piaci árral számolt:

 • áram - 242 forint/kWh
 • gáz - 912,8 forint/köbméter (26,847 forint/MJ)

Ehhez képest a rendeletben végül közzétett aktuális piaci ár az áramnál és a gáznál is kisebb összeg. Az áramnál a különbség kiemelkedően nagy.

 

A régi és új havi árak a havonta használt mennyiségek alapján: 

Személyhez vagy fogyasztási helyhez kötött a kedvezmény?

A kedvezményes árat fogyasztási helyenként (mérési pontonként) lehet igénybe venni. Ez azt jelenti, hogy ha valakinek több fogyasztási hely van a nevén, a kedvezményt minden egyes fogyasztási helyre igénybe lehet venni. 

 

Nem számítják egybe a magánszemély által összesen vásárolt energiamennyiséget. Viszont arra sincsen lehetőség, hogy átlagoljon valaki, azaz az egyik hely túlfogyasztását a másik hely átlag alatti fogyasztásával egyenlítse ki.

 

Kapnak-e plusz kedvezményt a gyerekesek?

A rendeletben nem szerepel ilyen kedvezmény, de a legalább három gyereket nevelő nagycsaládosok a gázfogyasztásra igénybe vehetik a már eddig is meglévő kedvezményt, amivel növelhetik a kedvezményes árú mennyiséget az alábbiak szerint. A kedvezményes árú évi gázfogyasztás felső határa:

 • 3 gyerek esetén évi 2329 köbméter/év (alapkedvezmény plusz kb. 600 köbméter (20 520 MJ)
 • minden további gyerek esetén gyerekenként plusz évi kb. 300 köbméter (10 250 MJ) 

Ezt a kormány az augusztus 5-én megjelent 290/2022. (VIII. 5.) számú rendeletében rögzítette, amelyben kimondja, hogy a nagycsaládos plusz kedvezményes mennyiség fogyasztási helyenként és naptári évenként jár.

 

Fontos tudnivaló, hogy ez a kedvezmény háztartásonként (családonként) csak egy ingatlanra érvényesíthető, több ingatlan fogyasztását nem lehet összevonva számítani.

 

A kedvezményre jogosultság a családi pótlékra jogosultsághoz kötött, tehát olyan háztartás (család) kaphatja/igényelheti, amelyben valaki ennyi gyerek után családi pótlékot kap vagy arra jogosult.

 

A kedvezmény nem automatikus, azt igényelni kell. Az igénylést a területileg illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani ezen az igénylőlapon. Az igénylést éven belül bármikor be lehet nyújtani. A kedvezményre való jogosultság megállapításáról a kormányhivatal értesíti a bejelentőt és a Magyar Államkincstárat, utóbbi pedig az érintett gázszolgáltatót. A megkapott kedvezménynek nincs időkorlátja, tehát nem kell újra és újra igényelni, az engedély addig tart, amíg a jogosultság fennáll.

 

Fontos szabály, hogy az igénylést annak kell benyújtani, akinek a nevére a gázszolgáltatási szerződés szól. Nem kötelező, hogy ő kapja a családi pótlékot is, illetve ő is jogosult legyen erre. A lényeg az, hogy az ellátott háztartásban legyen nagycsaládos kedvezményre jogosult, és ezt megfelelően igazolni tudják. A kedvezmény visszamenőleg maximum két hónapra vehető igénybe, feltéve, hogy már akkor is fennállt a jogosultság.

 

Ha megváltozik a kedvezmény igénybevételének a helye, arról értesíteni kell a kormányhivatalt. Azt is be kell jelenteni a kormányhivatalnak 15 napon belül, ha a kedvezményre már nem vagyunk jogosultak, vagy nem az addigi mértékben. Ha ezt elmulasztjuk, az árkülönbözetet ki kell fizetnünk visszamenőleg, és még súlyos bírságra is számíthatunk.

 

Az áram esetén nincs ilyen plusz gyerekkedvezmény, és a kormány nem is tervez ilyet.

 

Befolyásolja-e a kedvezményes mennyiséget, hogy a fogyasztási hely hány személyt lát el?

A kedvezményes mennyiség attól függetlenül jár, hogy a fogyasztási hely hány embert lát el. Ugyanakkora kedvezményes mennyiséget kap az, aki a lakásában egyedül él, és az a család is, ahol például a nagyszülőkkel együtt élnek. Csak a gyerekek jelentenek plusz mennyiségi kedvezményt a fentiek szerint.

 

A július 21-i rendelet szerint ugyanakkor ad egy személyhez kötődő kedvezményt. E szerint fogyatékossággal élő személy által használt tárgyi eszközök energiafogyasztása után a fogyatékossággal élő személy további kedvezményre jogosult. A kedvezmény mértékét és igénylésének eljárásrendjét másik kormányrendelet határozza meg.

 

A július 21-i rendelet szerint társasházaknak és lakásszövetkezeteknek jár plusz kedvezményes mennyiség abban az esetben, ha egy mérőhelyről több lakást látnak el gázzal. Ebben az esetben a kedvezményes gázmennyiséget meg kell szorozni a műszakilag elkülönített, önálló lakások számával. 

 

A kedvezményes többletmennyiség igénybevételéhez a  társasháznak, lakásszövetkezetnek mérési pontonként (felhasználási helyenként) nyilatkoznia kell a szolgáltatónak a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások és az épületben lévő, önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számáról.

 

A szolgáltató kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza. A 2022.  augusztus 15-ig beérkező nyilatkozatok esetében a kedvezményes mennyiséget 2022. augusztus 1-jétől kell figyelembe venni.
 

 

A szolgáltató bármikor jogosult a kedvezmény igénybevételét alátámasztó iratot a felhasználó társasháztól vagy lakásszövetkezettől bekérni és ellenőrizni. Ha megállapítja, hogy a  felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes mennyiséget, akkor a  jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgázt a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

 

A szolgáltató ezt jogkövetkezményt alkalmazza akkor is, ha a felhasználó az iratot a szolgáltató által megjelölt legalább 15 napos határidőn belül nem bocsátja a rendelkezésére. Ha az  irat a  megjelölt határidőt követő 15 napon belül az  egyetemes szolgáltatóhoz beérkezik, úgy kell tekinteni, mintha határidőben rendelkezésre bocsátották volna.

 

Mi alapján határozzák meg egy fogyasztó havi kedvezményes áram- és gázmennyiségét?

A lakossági felhasználók a kedvezményes áram- és gázmennyiséget időarányosan jogosultak igénybe venni. Ennek érdekében a szolgáltató naparányos elszámolást alkalmaz, amelynek alapján a  felhasználó számára kiállított számlában a  kedvezményes mennyiség 1/365-öd részének és a  számlázási időszak napjainak szorzatát érvényesíti. Az e feletti rész számlázása történik lakossági piaci áron.

 

Az új rezsirendelet szerint az egy napra jutó kedvezmény mennyisége áramból 6,912 kWh (az éves 2523 kWh kedvezmény osztva 365 nappal), gázból pedig 4,737 köbméter, illetve 162 MJ (az éves 1729 köbméter, illetve 59 132 MJ kedvezmény osztva 365 nappal). Ez alapján egy 31 napos hónapban gázból 146,847 köbméter és 5022 MJ a kedvezményesen igénybe vehető mennyiség, áramból pedig 214,27 kWh.

 

Földgáz felhasználói adatszolgáltatáson vagy elosztói leolvasáson, leolvasást helyettesítő becslésen alapuló számlázása, valamint az  azonos mennyiségről kiállított részszámlákon kívüli egyéb részszámlák esetén az  egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában rögzített fogyasztási jelleggörbe alapú kedvezmény meghatározást kell alkalmazni.

Ez azt jelenti, hogy a havi leolvasás alapján kiállított számláknál a gázszolgáltató az éves kedvezményt a fogyasztás éven belüli jellemző alakulása alapján osztja fel havi mennyiségre, és ehhez viszonyítja az adott hónapban ténylegesen használt energiamennyiséget. Ezzel a fogyasztók télen-nyáron az akkor jellemző fogyasztási mennyiségnek megfelelő kedvezményen részesülnek. A fűtési szezonban sokkal magasabb lesz a havi kedvezményes mennyiség, mint nyáron. Ez a kiegyenlítési szabály azonban az áramra nem vonatkozik.

A havi leolvasásos számlák kedvezményéről és a fogyasztási jelleggörbéről itt olvashatsz bővebben.

 

Magasabb lesz-e a kedvezményes mennyisége azoknak, akik nem használnak vezetékes gázt vagy csak minimális mennyiséget (nem fűtési célra)?

A kedvezményes mennyiségeket az első kormányzati közlés szerint nem befolyásolja az, ha valaki nem használ gázt, illetve nem vezetékes gázzal fűt. Tehát az árammal fűtők és főzők, sütők ugyanakkor kedvezményes árammennyiséget kapnak, mint azok, akik gázzal fűnek és vagy főznek. Időközben volt már olyan kormányzati közlés is, amely szerint ezt a fogyasztási helyzetet figyelembe veszik majd a végleges szabályok kialakítása során. Ez azonban a július 21.-i rendeletben nem jelenik meg, abban nincs ilyen kivétel.

 

Hogyan befolyásolja az áram árát az, hogy mennyi éjszakai (vezérelt) áramot fogyasztunk, illetve használunk-e H tarifát?

A közműhivatal elnöke által meghatározott piaci árak között szerepel a B tarifa is, azaz a vezérelt (éjszakai) áram ára is a fentiek szerint.

A július 21-i rendelet szerint

 • a lakossági fogyasztó által igénybe vett B GEO árszabásra, továbbá B GEO árszabással elszámolt villamosenergia-mennyiséget és 
 • a lakossági fogyasztó által fűtési idényben igénybe vett H árszabásra, továbbá fűtési idényben H árszabással elszámolt villamosenergia-mennyiséget

a rendelet alkalmazása során nem kell figyelembe venni, azaz ezekre továbbra is az eddig szabályok vonatkoznak.

 

Duplán jár-e a kedvezményes mennyiség, ha B tarifás, vezérelt áramos külön villanyóránk is van?

A kedvezményes mennyiség a rendelet szerint mérési pontonként jár. A B tarifás (vezérelt, "éjszakai áramos) villanyóra különálló mérési pontnak számít, ezért külön jár rá a kedvezményes árú mennyiség. Ez azt jelenti, hogy az ilyen áramot is használó lakossági felhasználók a kedvezményes mennyiséget mindkét mérési pontra igénybe vehetik.

 

Fontos szabály azonban, hogy a két mennyiséget nem lehet összeadni, a kedvezmény külön-külön jár a mérési pontokra akkor is, ha ugyanazt a lakóingatlant látják el árammal. Tehát az egyik túlfogyasztását nem lehet a másik alulfogyasztásával kiegyenlíteni. Ebből fakadóan az éjszakai áramot is használók előnye annyi, hogy az erre az órára kötött fix, jellemzően nagyfogyasztású berendezésük (elektromos fűtőeszköz, bojler) áramfelhasználása nem számít bele az A1, A2-es tarifájú áramfogyasztásukba.

 

Így egyfelől könnyebben a kedvezményes határon belül maradhatnak, másfelől a kedvezményes mennyiségig a B tarifás áramot használó berendezésük fogyasztása után is az alacsonyabb díjat fizethetik. 

 

Hogyan érinti az általános lakossági energiaár-kedvezmény megszűnése a távfűtött lakásokban élőket?

Az ő általuk fizetett energiaszámla a kormányzati bejelentés szerint nem változik.

 

Változik-e a tarifája a palackos vagy tartályos gázt használóknak?

A kormányzati bejelentés szerint a palackos vagy tartályos gáz ára nem változik.

 

Milyen kedvezményes támogatási vagy hitellehetőségek vannak a lakóingatlan energiaköltségének csökkentésére?

Egyelőre 2022 végéig két olyan állami támogatási program él, amelyből meglévő lakóingatlanok energiafogyasztását lehet csökkenteni. Mindkettőt gyerekesek vehetik igénybe.

 

Az egyik a lakásfelújítási támogatás (hivatalos nevén otthonfelújítási támogatás), amelyben a végrehajtott beruházás 50 százalékára (maximum 3 millió forintra) ad az állam vissza nem térítendő támogatást. A felújítás előfinanszírozásához kedvezményes, fix 3 százalékos hitelt lehet felvenni a bankoktól. A lakásfelújítási támogatás és hitel részleteiről itt olvashatsz, és rögtön ki is tudod kalkulálni a neked megfelelő kölcsön részleteit.

 

A másik lehetőség a falusi csok, amelynek igénybevételét nemrégiben ugyancsak az év végéig hosszabbította meg a kormány. Ezt csak meghatározott kistelepüléseken vehetik igénybe a gyermeket vállalók. Ennek keretében használt lakás vásárlására esetén a támogatás egy része költhető felújításra, bővítésre, ezen belül energiahatékonysági beruházások megvalósítására is. Ennek részleteiről itt olvashatsz, a településlistát pedig itt nézheted meg.

 

Nemrégiben még igénybe lehetett venni a nagyon kedvezményes, 2,5 százalékos fix kamatú zöld hitelt a kis energiaigényű lakások, házak építésére és vásárlására, de a keret kimerülése miatt ez a lehetőség új igénylőknek már nem él.

 

Az idén tavasszal zárult napelempályázat is nagyon kedvező lehetőséget kínált a lakóingatlanok energiaköltségeinek csökkentésére, de már ez a pályázat sem elérhető új jelentkezőnek, mert a teljes összeget lekötötték.

Promóció

Ne maradj le semmiről, iratkozz fel a hírlevelünkre!

Kapcsolódó cikkek

Help text
Help text
Help text
Help text
Help text
Help text
Help text
Help text
Help text

Születési dátum

bezárás Köszönjük, a választott bank hamarosan keresni fog Téged!
Értékeld a Bank360-at!